วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันจันทร์ ที่ ๑๔  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕
กิจกรรม
    ๑.  ประชุมร่วมกับท่านผู้อำนวยการและครูทุกท่าน 
    ๒.  แนะนำตัวให้ครูได้รู้จัก
    ๓.  พบครูพี่เลี้ยง
    ๕.  ช่วยครูทำความสะอาดห้องพักคูรและห้องประชุม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น