วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันอังคาร  ที่ ๑๕  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕
กิจกรรม
   ๑.  รับหนังสือและตารางสอนกับครูพี่เลี้ยง
   ๒.  รับสมุด ปพ. ๕  เขียนตัวชี้วัด และรายชื่่อนักเรียน
   ๓.  จัดเวรประจำวันให้อยู่วันเดียวกันกับครูพี่เลี้ยง
   ๔. จัดเตรียมหนังสือที่จะสอน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น