วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


วัน  พุธ  ที่  ๑๖  พ.ศ.   ๒๕๕๕
       กิจกรรม
๑.     รับนักเรียนหน้าประตู้โรงเรียน
๒.     รวมทำกิจกรรมหน้าเสาธง
๓.     แจกสมุด  และหนังสือให้กับนักเรียน
๔.   เข้าในห้องเรียนชั้น  ป. ๔  และ ป.๖   ทำความรู้จักกับนักเรียน
๕.  ทำความเข้าใจการทำ  ปพ.๕  ที่รับผิดชอบ  กับครูพี่เลี้ยง
๖.     เขียนรายชื่อนักเรียน  ชั้นที่รับผิดชอบสอนชั้น ป.๔  และ  ป.๕   ลงในสมุด    ปพ.๕ 
 ๕.     เช็คจำนวนนักเรียน  มา  ไม่  มา และจำนวนนักเรียนทั้งหมด ให้นักเรียนแนะนำตัวที่ละคนก่อนจะเริ่มสอน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น