วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


วัน  ศุกร์  ที่  ๒๕    พ.ศ.   ๒๕๕๕
        กิจกรรม
๑.      คุมนักเรียนชั้น  ป.๔  ทำความสะอาดทั้งในห้อง  และบริเวณโรงเรียน
๒.      รวมทำกิจกรรมหน้าเสาธง
๓.       สอนหนังสือนักเรียนชั้น  ป.๔ 
๔.      ตรวจงานนักเรียน
๕.      ทำแบบบันทึกการดื่มนม  และแบบบันทึกตรวจฟันประจำวัน  ของนักเรียนชั้น  ป.๔

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น