วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


วัน  จันทร์  ที่  ๒๑   พ.ศ.   ๒๕๕๕
         กิจกรรม
๑.      รับและส่งนักเรียน
๒.      คุมนักเรียนชั้น  ป.๔  ทำความสะอาดทั้งในห้อง  และบริเวณโรงเรียน
๓.      รวมทำกิจกรรมหน้าเสาธง
๔.      แจกหนังสือแบบฝึกทักษะให้กับนักเรียน
๕.      สอนหนังสือนักเรียนชั้น  ป.๖
๖.      ช่วยครูทำความสะอาด  และจัดโต๊ะห้องพักครูให้เรียบร้อย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น