วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


วัน  พฤหัส  ที่  ๑๗   พ.ศ.   ๒๕๕๕
        กิจกรรม
๑.      รับและส่งนักเรียน
๒.      คุมนักเรียนชั้น  ป.๔  ทำความสะอาดทั้งในห้อง  และบริเวณโรงเรียน
๓.      สอนหนังสือนักเรียนชั้น  ป.๔  และ ป.๖
๔.      ทำแผนการจัดการเรียนรู้
๕.      เขียนตัวชี้วัด  และมาตรฐานการเรียนรู้  ลงในสมุด  ปพ. 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น