วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


วัน  จันทร์  ที่  ๒๘    พ.ศ.   ๒๕๕๕
         กิจกรรม
๑.     รับและส่งนักเรียน
๒.     คุมนักเรียนชั้น  ป.๔  ทำความสะอาดทั้งในห้อง  และบริเวณโรงเรียน
๓.     รวมทำกิจกรรมหน้าเสาธง
๔.     สอนหนังสือนักเรียนชั้น  ป.๖
๕.     ทำแผนการจัดการเรียนรู้
๖.     ทำสื่อการเรียนการสอน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น