วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


วัน  พฤหัส  ที่   ๒๔   พ.ศ.   ๒๕๕๕
        กิจกรรม
๑.      คุมนักเรียนชั้น  ป.๔  ทำความสะอาดทั้งในห้อง  และบริเวณโรงเรียน
๒.      รวมทำกิจกรรมหน้าเสาธง
๓.      สอนหนังสือนักเรียนชั้น  ป.๔  และ ป.๖
๔.      ทำแบบบันทึกตรวจสุขภาพร่างกายของนักเรียนชั้น  ป.๔

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น