วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


วัน  ศุกร์  ที่  ๑๘    พ.ศ.   ๒๕๕๕
        กิจกรรม
๑.       รับและส่งนักเรียน
๒.      รวมทำกิจกรรมหน้าเสาธง
๓.      สอนหนังสือนักเรียนชั้น  ป.๔
๔.      ช่วยครูจัด  และทำความสะอาดตู้  ห้องพักครูให้เรียบร้อย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น